COFA

Historik

1954

Torsten Wadner med 20 års erfarenhet av försäljning startar bolaget Wadner & Co i en källarlokal på söder i Stockholm. Som grossist med stark lokal marknadskännedom säljer man efterfrågade produkter såsom skruvmejslar, säkerhetsnålar, vispar. Snart utökas sortimentet med plastartiklar. Kännetecknet för Wadner & Co är hög service, bra priser och förmågan att i god tid utveckla produkter för att möta efterfrågan på nyheter.

 

Torsten Wadner visar upp dåtidens stora nyhet vadarbyxorna.

 

1956

Plasten har gjort sin entré i hushållen. Företaget lyckas få agenturen på dåtidens stora nyhet: plastmattor. Det engelska företaget Commercial Plastics som står för produktionen av produkten Fabitol mattan kommer sätta sin prägel på framtidens Wadner & Co. När namnbytet blir ett faktum har man tagit hjälp av sin engelska kollega. Nu föds COFA Plastics AB. CO- från Commercial och FA- från Fabitol.

 

1980

Marknaden förändras och allt fler stora detaljist-sammanslagningar sker. Den lokala marknaden räcker inte utan utökas med en allt mer nationell och internationell bearbetning. För att kunna möta kunders ökade efterfrågan förvärvas en industrifastighet i Trångsund och där byggs ett 3000 kvm höglager. Den traditionella ”Cash and Carry” grossisten försvinner. Från 6000 artiklar skärs sortimentet ner med hälften som ett steg för förbättrad service.

                       

1981

Peter Wadner tar över företaget från sin far. Han har redan jobbat i COFA med packning och distribution. Genom den dagliga kontakten med marknaden inser han att företaget måste vidga sina vyer och förädla sortimentet med utländsk produktion för att möta den ökade konkurrensen. Fram till nu har produktionen framförallt skett inom Norden.

 

På mässor börjar nya partnerskap att ta sin form. Att vara agent eller inneha distributionsrättigheter blir allt vanligare. Samtidigt växer Trädgård fram som en ny marknad. COFA blir agenter för BANDO beskärningsprodukter och börjar allt mer marknadsföra sig som en producent/leverantör för den växande ”Gör det själv” marknaden.

 

2004

COFA AB startades för över 50 år sedan och har lyckats att bli en erkänd partner inom såväl detaljhandel som industriell produktion. Från ”Cash and Carry” försäljning av framförallt hushållsplast har man förändrat och förädlat produkter för att klara svängningar i konsumenternas efterfrågan.

 

2011

COFA AB är än idag i familjen Wadners ägo. Som en stark partner till aktörer inom detaljhandeln står man redo att möta framtiden.

 

2018

OBOYA förvärvar COFA Plastics AB


LOGIN